Tūtira Mai Nga Iwi

March 18, 2019

 

Tūtira mai ngā iwi,
tātou tātou e
Tūtira mai ngā iwi,
tātou tātou e
Whai-a te marama-tanga,
me te aroha – e ngā iwi!
Ki-a ko tapa tahi,
Ki-a ko-tahi rā
Tātou tātou e

Tā-tou tā-tou e E!!
Hi aue hei !!!

English Translation

Line up together people
All of us, all of us
Stand in rows people
All of us, all of us
Seek after knowledge
and love of others – everyone
Think as one
Act as one
All of us, all of us

All of us, All of us!!
Hi aue hei !!!


%d bloggers like this: